Y

Y  2001

20 min. sound colour PAL

Med utgångspunkt i Georg Stiernhielms Herkules har jag gjort en video som består av detta fantastiska svenska ur-poem. Vanitassymboler och allegoriska figurer blandas med romantiska naturbilder.

Herkules vägval utspelar sig i ett drömtillstånd.

Barocken och surrealismen har många gemensamma nämnare; enligt Jay är barocken”the art of things seen”, ett teatraliserande urspung till fetishiseringen av objektet.

De skilda vägarna i livet, den långa branta som leder till dygden och den kortare, krokiga som leder till lasten har sedan senantiken betecknats av det pythagoreiska Y:et. Detta har varit kopplat till Herkulesmyten sedan renässansen, men liknelsen om de två vägarna kan man följa också i Gamla testamentet. 

Mitt arbete handlar till stor del om de bilder vi har av oss själva som människor: oförmågan att klart se proportioner i tillvaron och vår plats i denna.

Det har tagit sig uttryck i fotografiskt gestaltande av Cranachs mytologiska kvinnofigurer, Ödesgudinnor med obegripliga vävda förutsägelser, Operamässig mimik av döttrarna Nemes och Weiss, Achteons öde att sönderslitas av sina egna hundar efter att ha sett en naken Diana, Rodnaden och Skrattet, videon Vanity om fåfänga och diskontinuitet, utseendebedömningarna i Passage, kroppsbyggerskan Tänkerskan och Drieu La Rochelles hemliga dagbok.

Fåfängan och Fåfängligheten spänner över det tragikomiska gåendet in i väggen. Minns att du är dödlig, men också en sexuell varelse som strävar efter kontinuitet.