everything matters

everything matters / the spot Kulturhuset Stockholm 24-28 januari 2001
Ett arrangemang av Filmform med videohändelser i det offentliga rummet.
Textad version av 2 2 Tango på fyra monitorer.

everything matters / the spot Kulturhuset Stockholm January 24-28 2001