Videoverket Passage

Videoverket Passage som visas i ett tittskåp på Stureplan är en undersökning av hur vi förhåller oss till varandra i det urbana gaturummet. Det handlar till en del om gestaltandet av det blixtlika mötet mellan individer i folkmassans ström, om ansiktets uttryck och hur vi avläser och bedömer de utseenden som vi passerar. Det till synes banala flirtandet eller nedlåtande avvisandet som våra blickar berättar om kan vid en reflektion få ett poetiskt och dramatiskt djup. Baudelaires sonett A une passante visar på korrespondensen med de första erfarenheterna av den moderna storstaden. Här handlar det inte om kärlek vid det första ögonkastet utan vid det sista.